Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LICHTLETTERSNEDERLAND
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten,
werkzaamheden, diensten en overige rechtshandelingen uitgaande van LICHTLETTERSNEDERLAND.nl, dan wel gesloten tussen LICHTLETTERSNEDERLAND ingeschreven in het handelsregister van de KvK 92443605 , hierna te noemen VERHUURDER. De toepasselijkheid van eventuele algemene huurvoorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail overeengekomen zijn.
A. De gehele huursom dient minimaal 24 uur voor het geplande evenement te zijn overgemaakt op
ons IBAN-nummer NL 19 ABNA 0131 4443 36 ten name van Lichtlettersnederland. U ontvangt na uw akkoord op de offerte een officiële bevestiging en factuur waarin alle gemaakte afspraken staan vermeld.
B. Bij annulering wordt in geen enkel geval de aanbetaling teruggeboekt.
C. Schade en/of vlekken en/of ontvreemding van/aan onze lichtletters en overige materialen van LICHTLETTERSNEDERLAND, welke niet door het personeel van LICHTLETTERSNEDERLAND wordt veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de huurder/opdrachtgever.
D. De veiligheid van het personeel van LICHTLETTERSNEDERLAND dient gewaarborgd te zijn. Indien door wat voor reden dan ook de medewerkers van LICHTLETTERSNEDERLAND het onverantwoord vinden om op- of af te bouwen of aanwezig te zijn op het feest/evenement, zullen alle lichtletters en overige materialen worden afgebouwd en verlaat de medewerker van LICHTLETTERSNEDERLAND het feest/evenement.
E. De huurder/opdrachtgever wordt geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom de lichtletters, denk hierbij aan dranken op en rondom de lichtletters dit i.v.m. gevaar i.c.m. de elektriciteit.
F. De geleverde producten mogen niet verplaatst worden nadat wij deze geplaats hebben, om beschadigingen en/of diefstal te voorkomen. Wanneer de lichtletters en/of overige materialen wel
verplaats worden is dit ten alle tijden geheel op eigen risico.
G. De gefactureerde huurprijs is gebaseerd op het door de huurder/opdrachtgever aangegeven
huurperiode. De huurperiode gaat in wanneer onze producten geleverd zijn. De standaardperiode
van 4-uur geldt voor de duur van het evenement. Wanneer het evenement is afgelopen zal de 4-
uur ook vervallen. Als de wens is om onze lichtletters langer te huren dan is dit alleen mogelijk in
overleg en ontvangt u van ons een nieuwe prijs. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle
ingehuurde lichtletters.
H. Alle materialen die LICHTLETTERSNEDERLAND gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en alle verhuurde goederen blijven te allen tijde volledig in eigendom van LICHTLETTERSNEDERLAND. Fotomaterialen en inhoud van de website van LICHTLETTERSNEDERLAND blijven eigendom van LICHTLETTERSNEDERLAND en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden of aan derden worden verstrekt.
I. De huurder/opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Om zo snel
mogelijk te kunnen op- en afbouwen zijn parkeerplekken voor de ingang of laad en los plek gewenst.
Het personeel van LICHTLETTERSNEDERLAND komt met een grote bestelbus en/of bakwagen.
J. Het is door LICHTLETTERSNEDERLAND toegestaan op elk gewenst moment voor de aangegeven aanvangstijd
van de gasten (aangegeven tijdens het plaatsen van de reservering) het product te leveren.
LICHTLETTERSNEDERLAND kan extra kosten in rekening brengen wanneer het product over onverharde wegen,
op velden of op verdiepingen moet worden geleverd. Ook wanneer de locatie niet direct met de
auto toegankelijk is (vanaf een toegestane/officiële weg), kunnen er extra kosten in rekening worden
gebracht. Het maximum voor nacalculatie is 50,- euro.
K. LICHTLETTERSNEDERLAND zal elk mogelijke inspanning doen om op het evenement te verschijnen. Maar door omstandigheden die buiten de macht van LICHTLETTERSNEDERLAND liggen, niet alleen door slecht weer, zal LICHTLETTERSNEDERLAND de huurder en de locatie zo vroeg mogelijk hierover berichten. Compensatie over het betaalde bedrag kan in overleg worden teruggestort.
L. Voor locaties gerekend vanuit Varsseveld, Gelderland, wordt voor zowel de heen- als terugreis
reiskosten additioneel in rekening gebracht. Reiskosten bedraagt €0,25 per km en voor huwelijksaanzoeken is dit €0,30 per km. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd in de offerte, wij berekenen achteraf nooit verborgen kosten aan u door.

  1. Bij de afhandeling van de overeenkomst verwerkt LICHTLETTERSNEDERLAND persoonsgegevens van de huurder. Om de huurder te informeren over wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt, hanteert
    LICHTLETTERSNEDERLAND een privacyverklaring. Deze is te vinden op de website LICHTLETTERSNEDERLAND.nl